× Αναζήτηση ακινήτου
× Συνδεδεμένος ως (Αποσύνδεση)

Εκτίμηση Ακινήτων

 

Η εκτίμηση ενός ακινήτου έχει στόχο να προσδιορίσει την αξία του σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ώστε ο ιδιοκτήτης ή ενδιαφερόμενος αγοραστής να έχει πλήρη και αντικειμενική εικόνα της αξίας του.

Είναι διαπιστωμένο ότι ο χρόνος πώλησης ενός ακινήτου, εξαρτάται από την τιμή του. Αν η τιμή πώλησης καθοριστεί σε επίπεδα υψηλότερα από την πραγματική αξία του, το πιθανότερο είναι να μην πουληθεί.

Υπάρχουν δύο τρόποι να χάσει χρήματα ένας ιδιοκτήτης: Ο ένας είναι να καθορίσει χαμηλή τιμή για το ακίνητό του, και ο άλλος είναι να καθορίσει υψηλή τιμή και να υπάρχει απώλεια εισοδήματος από την καθυστέρηση της πώλησης ή της μίσθωσης.

Η εκτίμηση είναι καθοριστικό βήμα για την διάθεση του ακινήτου, γι’ αυτό είναι καλύτερα να ζητήσετε την βοήθεια κάποιου ειδικού.

Η Magna Real Estate και οι πιστοποιημένοι συνεργάτες της  έχουν άρτια γνώση της διαδικασίας εκτίμησης, πλούσια εμπειρία στις εκτιμήσεις των ακινήτων καθώς και ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς. 

Αποφύγετε να προσδιορίσετε την τιμή με βάση τις τιμές που αναγράφονται σε αγγελίες πολλές φορές καποια ακίνητα είναι υπερτιμημένα και δεν είναι ιδανικά ως μέτρο σύγκρισης.

Απαραίτητα έγγραφα για την εκτίμηση:

• Τοπογραφικό διάγραμμα
• Κατόψεις και σχέδια κτιρίων
• Έντυπο οικοδομικής άδειας
• Αντίγραφο συμβολαίου

Στην Magna Real Estate είμαστε ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΑΣ ΒΗΜΑ.