× Търсене на имот
× Свързан като (Изход)

Контак
69 46 49 4931


Предложени имоти

инвестиционни имоти

Професионално

Сертификати - Членове

SMASAA (Асоциация на брокерите на недвижими имоти на градски договори в Атина и Атика)
ЕАОС (Атинска професионална камара на Атина)
CEPI (Европейска асоциация на професионалистите в областта на недвижимите имоти)
NAR ( Национална асоциация на брокерите на недвижими имоти)
EPPA (Асоциация на сертифицираните агенти на недвижими имоти на Гърция)
BPOR ( Broker Price Opinion Resource )